מחברת הוט נמסר בתגובה כי היא מקפידה לקיים אחר הוראות החוק החלות עליה בנושא וחוזרת ללקוחות בתווכי הזמנים המוגדרים בחוק.

מסלקום לא נמסרה תגובה.