מחברות אמירי גן ושיכון ובינוי נמסר בתגובה: "הטענות שהועלו מוכרות ומטופלות. חלקן שלא טופלו יטופלו כבר בימים הקרובים. נציגינו נמצאים בקשר שוטף עם הדיירים המתלוננים וכל פנייה מטופלת על ידי אנשי מקצוע ואנו עוקבים ומוודאים שאכן הטיפול מסתיים כראוי".