מקופת החולים כללית נמסר בתגובה: "לרשות לקוחותינו עומדים כ- 850 בתי מרקחת הכוללים רשתות פארם בהסדר ובתי מרקחת במרפאות. נוסף על כך, התחברו 400 בתי מרקחת למערכת המרשמים הדיגיטליים וגם הם נותנים שירות ללקוחותינו".