תגובת AGI GROUP: "חברתנו מוסרת מידע מלא ואמין, וכך גם בחוות הדעת שנמסרה לכתב בה נכתב במפורש כי הליך ההפשרה עשוי להימשך בין 6-7 שנים. יודגש כי הקרקע בחדרה הינה קרקע חקלאית הנמצאת בתהליך הפשרה. חברתנו אכן סבורה כי היא מהווה השקעה טובה ואנו שוקדים על קידומה ופיתוחה. שיחות הטלפון נעשו מול מתאמת פגישות במשרדנו, אשר ציינה במפורש כי אינה בקיאה בפרטים וכי לשם קבלת מלוא המידע יש לקיים פגישה עם נציג מכירות".