CES
החדשות
החדשות

ביה"ח אברבנל עדיין מוזנח

לפני כמה חודשים ביקר סגן הבריאות יעקב ליצמן בבית החולים אברבנל והזדעזע מרמת ההזנחה בבית החולים בבעלות ממשלתית. ביקור במחלקת הנוער באברבנל מוכיח שלא נעשה דבר, עד כדי כך שהעובדים עצמם מארגנים מבצע התרמה