הברית הישראלית
החדשות
החדשות

ההסתדרות דחתה את השבתת המשק

תכנית רשת הביטחון לחסכונות הפנסיה מעוררת סיכסוך גדול בין ההסתדרות לאוצר. ביממה שאחרי מאשימים שני הצדדים זה את זה במניעים לא טהורים במשא ומתן שקדם לתוכנית