בהמשך השבוע נפרסם שתי כתבות נוספות בסדרת "חיים באפליקציה".