CES
החדשות
החדשות

תושבי חיפה מגלים אדישות

בעיר הפועלים התושבים לא מתרגשים מהבחירות. ויכול להיות שבכרמיאל מתערערת ההגמוניה של עדי אלדר המיתולוגי?