מאוניברסיטת תל אביב נמסר בתגובה כי בנסיבות הכוללות של המקרה, כפי שהתבררו על ידי רשויות התביעה, הוחלט כי פסילת הקורס הייתה בבחינת עונש מידתי על הפרת הוראות בעבודה. הוחלט לפיכך שלא לקיים הליך משמעתי נוסף.