נביעות
החדשות
החדשות

משדרות לפרלמנט האירופי

איך מסבירים לאירופאים את הלחימה מנקודת מבט ישראלית? להסברה גויסו שני ילדים צעירים משדרות: יוסי חיימוב בן ה-10 שנפצע מקסאם ואחותו הקטנה. הם טסו לפרלמנט האירופי – סמדר פלד ליוותה את השגרירים הצעירים

פנדורה