CES
החדשות
החדשות

מאייטה א-שעב לשירה עם ילדים

הלום קרב מהמלחמה האחרונה מצא דרך אחרת להשתקם. אלי כהן מנסה כבר שנתיים להתגבר על מראות הזוועה מלבנון, מהכפר אייטה א-שעב. עכשיו הוא מוציא קלטת ילדים חדשה