סמגל
החדשות
החדשות

למה מעוכבת תכנית מנע להתאבדויות?

במשך כשנה וחצי לא מעבירה הממשלה תקציבים כדי להוציא תכנית שהוכחה כיעילה למניעת התאבדויות, והמשרדים השונים מתנערים מאחריות. אנשי מקצוע מעריכים: התוכנית יכולה למנוע התאבדותם של כ-100 איש בשנה