CES
החדשות
החדשות

בצה"ל מסכמים את תרגיל העורף

היום היה היום הרביעי והמשמעותי מכולם של תרגיל העורף הלאומי "נקודת מפנה 4". בצה"ל מרוצים מהיענות הציבור שתרגל היום בהמוניו ירידה למקלטים, אך בחלק מהמקומות לא נשמעה האזעקה