CES
החדשות
החדשות

מהומה בוועדת הפנים של הכנסת

מהומת עולם בוועדת הפנים של הכנסת - בדיון שעסק באפשרות של מתן אפשרות ליהודים להתפלל בהר הבית. חברי כנסת ערבים מול כאלו מהימין - חילופי קללות שכמעט וגלשו לאלימות