מועצת החלב
החדשות
החדשות

נתוני צמיחה מדאיגים במשק

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי חלה האטה משמעותית בצמיחה - המשק צמח ב-2.2% בלבד ברבעון השלישי של השנה, לעומת 4.6% ברבעון שקדם לו

יושופס