CES
החדשות
החדשות

חוסל מפקד אל קעידה בתימן

הצלחה לביון האמריקני, מכה לאל קעידה: אנוואר אל אוולאקי, בכיר בארגון נהרג היום בתקיפה אווירית בתימן. אל אוולאקי היה על כוונת ארגוני הביון האמריקנים כמה שנים, אחרי ששמו נקשר לתכנון מספר פיגועי טרור נגד מטרות אמריקניות