weshoes
החדשות
החדשות

באירופה אוסרים על חיתוך מקור לאפרוחים – בישראל מקדמים

בלא מעט לולים נוהגים לקטום את מקורם של אפרוחים כדי שלא יתקפו זה את זה. הפעולה האכזרית הזו, שמבוצעת ללא הרדמה, נאסרת ביותר ויותר מדינות. אזהרה: התמונות לא פשוטות לצפייה

weshoes