CES
החדשות
החדשות

יואל שליט פרץ לטקס המשואות

טקס הדלקת המשואות בהר הרצל ייזכר בעיקר בגלל ההתפרצות של יואל שליט, אחיו של החייל החטוף גלעד. יואל וחברתו קראו "גלעד עדיין חי והניפו שלטים". הגוף המשדר בחר להתעלם, אבל המסר בהחלט עבר