גד
החדשות
החדשות

מבחני המיצ"ב: שיפור במתמטיקה ומדעים, הפערים החברתיים נשארו

משרד החינוך פרסם את נתוני המבחנים, שמהם עולה כי חלה עלייה בהישגי התלמידים ביחס לשנים קודמות. עם זאת, המבחנים הדגישו את הפערים הגדלים בין התלמידים על בסיס הרקע החברתי-כלכלי שממנו הם מגיעים