במשך תקופה תיעד ארגון פטרואה, שפועל לשמירה על זכויות בעלי חיים, את רוני הראל כשהוא "מטפל" בחולי צהבת ובתוך כך הורג עשרות יונים-כ-10 יונים בכל טיפול. "זוהי עבירה קשה על חוק צער בעלי חיים", אומרים בארגון ומדגישים כי הם פועלים בכדי לאתר מטפלים נוספים שממיתים יונים לצורך טיפול.