weshoes
החדשות
החדשות

הקלות ברכישת דירה להשקעה

אחד הגורמים בהם תולים את הסיבה לעלייה במחירי הדיור הם רוכשי הדירות להשקעה. כעת מתברר כי תקנות חדשות אמורות להקל עם רוכשי הדירות להשקעה.

weshoes