פריגת
החדשות
החדשות

מי לא משכיר דירה לחיילת ערבית?

קמפיין חדש שעלה לאחרונה קורא למתן שוויון הזדמנויות לכל המגזרים. אבל אזרחי ישראל הערבים שמבקשים לקנות או לשכור דירה נענים לא פעם בשלילה רק בגלל מוצאם. ברגע שבעלי הדירות והמתווכים מבינים שהקונה או השוכר הוא ערבי - הדלת לדירה נסגרת לטענתם

ווישוז