המחלבה
החדשות
החדשות

שוב: חמושים פוצצו את מסוף הגז בסיני

במסוף הגז באל עריש שבצפון סיני ארע לפנות בוקר פיצוץ עז. לשיבושים החוזים ונשנים באספקת החשמל יש השלכות, שיגולמו בכסף שייאלצו אזרחי ישראל לשלם בתמורה לזרם