מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה: "המוסד בוחן את איכות השירות המשפטי בדומה לכל שירות אחר אותו הוא מקבל מגורמי חוץ.

"בניגוד למוצג בכתבה, המודל לבחינת איכות הייצוג המשפטי, אשר הוכן בשיתוף גורמי מקצוע חיצוניים למוסד, מורכב ממדים איכותיים וכמותיים גם יחד ואין בו במפורש או במרומז, כדי לעודד עורכי דין לעמוד על תיקים בהם ברור כי נפלה טעות משפטית המחייבת את השבת עניין המבוטח לוועדה הרפואית".