CES
החדשות
החדשות

מבחן טעימה של בשר מתאי גזע

בבריטניה נערך היום מבחו הטעימה הראשון של קציצה מבשר שגודל במעבדה מתאי גזע. "יש לזה מרקם של בשר", אמרה טבחית שהשתתפה בטעימה. אחד המשקיעים בקציצה הודה: "זה לא עסיסי כמו בשר אבל זה קרוב". בינתיים התענוג יקר. עלות הקציצה המעבדתית היא יותר מ-200 אלף דולר