הברית הישראלית
החדשות
החדשות

הדרת נשים גם בקורס לרענון נהיגה

אחרי הסערה נגד הדרת נשים באוטובוסים, גם בקורסים לרענון נהיגה ניתן לראות תופעה דומה. נשים מתלוננות על כך שהתקשו לקבוע מועד לקורסים בימי שישי, בטענה שזהו קורס לגברים בלבד