שיבא
החדשות
החדשות

בנק ישראל הוריד את הריבית

ממלאת מקום נגיד בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג קיבלה החלטה מפתיעה להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. המשמעות: בנק ישראל מוותר על המלחמה במחירי הנדל"ן הגואים לטובת המלחמה בייסוף השקל

ווישוז