CES
החדשות
החדשות

ביקורת חריפה נגד השופט דרורי

בית המשפט העליון מותח ביקורת חריפה על השופט משה דרורי שהחליט שלא להרשיע אברך שדרס צעירה. ועולות התמיהות: האם אי ההרשעה היא משום שהנדרסת היא עולה מאתיופיה? האם בשל קשריו הפוליטיים של הדורס?