pandora
חדשות
חדשות

הושלמה הגדר בגבול עם סוריה

החשש ממחבלים וגם מזרם פליטים - הביא את הממשלה להחלטה להקים גדר גבול חדשה, דומה לזו שהוקמה לאורך הגבול עם מצרים. עכשיו היא מוכנה

weshoes