CES
החדשות
החדשות

לא נעים לראות פעוטון סגור

חוק חדש שנועד להסדיר את הפיקוח על פעוטונים מציב דרישות חדשות לקבלת רישיון לפתוח גן - מטרה טובה, אבל לטענת הגננים והגננות ההוצאות הכבדות שייגזרו עליהם יביאו לסגירתם של מאות גנים, או להכפלתם של תשלומי ההורים