CES
החדשות
החדשות

בכיר החמאס חוסל במהלך נסיון מעצר

עבד אל מג'יד דודין, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בחברון, חוסל בצהריים על ידי כוח ימ"מ. דודין, אחראי למספר פיגועים קטלניים, היה מבוקש 14 שנים, וכעת מאיימים בחמאס בנקמה