CES
החדשות
החדשות

הפגנות אלימות בלונדון נגד העלאת שכר הלימוד

אלפי סטודנטים יצאו לרחובות גם היום בלונדון בשורה של עיצומים עם המשטרה באזור בתי הפרלמנט. זה לא הועיל - ההחלטה לשלש את שכר הלימוד באוניברסיטאות בבריטניה, התקבלה בפרלמנט הבריטי לפני זמן קצר. בחוץ, היו מעצרים, הצתות וגם פצועים; בתוך הפרלמנט הדיון היה סוער