PANDORA
החדשות
החדשות

כך הופך אתר חברתי לסכנה של ממש

דוגמה לאופן שבו אתר חברתי באינטרנט יכול להפוך לסכנה ממשית, כשלאתר נכנסים גם אנשים שלא בוחלים בהצעות מיניות – גם לילדים קטנים

פנדורה