24/7
החדשות
החדשות

הילדים בסיכון לפוליו חזרו לביה"ס

עבור רוב ילדי ישראל מבצע החיסון נגד נגיף הפוליו הוא זיכרון רחוק מימי הקיץ, אבל עשרות ילדים שהחלימו מסרטן וממחלות אחרות שהחלישו את מערכת החיסון שלהם, נאלצו להישאר בבידוד חודשים ארוכים. החשש של הוריהם היה שיבואו במגע עם ילדים אחרים שחוסנו - רק השבוע הם חזרו ללמוד