עלית
החדשות
החדשות

ניתוח שפת הגוף והתגובות של גלעד

את היום הזה שעבר על גלעד שליט, יום השחרור, אפשר להגדיר כמרגש ואפילו מטלטל. פגשנו אנשי מקצוע שצפו בגלעד לאורך היום וניתחו את תגובותיו ואת שפת גופו מהראיון הנוקשה בטלוויזיה המצרית ועד ההקלה עם המעבר לידיים ישראליות