ushops
החדשות
החדשות

התקדמות משמעותית במו"מ על תכנית הגרעין

התקדמות משמעותית מאחורי הקלעים במשא ומתן בין ארצות הברית לאירן בעניין תכנית הגרעין. בעוד כשבוע ייפתחו השיחות בין אירן למעצמות בז'נווה

יושופס