CES
החדשות
החדשות

מחאה נגד המסיק של תושבי עוורתא

אנשי הכפר עוורתא באו למסוק את המטע שלהם הבוקר בתוך תחומי ההתנחלות איתמר. הבת הגדולה במשפחת פוגל שרוצחיה יצאו מהכפר עוורתא השתתפה עם עשרות תושבים במחאה על המסיק בטענה שבין הפלסטינים גם בני משפחת הרוצחים. מוועד מתיישבי שומרון נמסר כי מתן האישור למסיק – כמוהו כיריקה בפרצוף של משפחת פוגל