weshoes
חדשות
חדשות

עונשי מאסר כבדים על המעורבים בפרשת האונס הקבוצתי בחוף סירונית

מהומה פרצה היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב עם מתן גזר הדין בפרשת האונס הקבוצתי בחוף סירונית. על חמשת הנאשמים באונס נגזרו עונשי מאסר של בין 15-20 שנים. בתום הדיון תקפו בני משפחותיהם את המאבטחים והעיתונאים במקום.על פי כתב האישום, ביצעו חמשת הנאשמים, ועמם אדם נוסף, אונס קבוצתי ומעשי סדום בצעירה

סמרטאייר