CES
החדשות
החדשות

המנכ"ל הנכנס הוא זה שפרש

יצחק (חקי) הראל נענה היום לבקשת ראש הממשלה לחזור לתפקידו, בעקבות חוסר היכולת להגיע להסכמות בנוגע לזהות מחליפו ופיזור ועדת האיתור