PAYPAL
החדשות
החדשות

נשות לוד לוקחות את המושכות לידיים

יוזמה אזרחית בלוד, העיר שסבלה מגל רציחות לפני שלושה חודשים, ומהזנחה מתמשכת: ארבע נשים תושבות העיר החליטו לקחת את המושכות לידיים, ולהשפיע על זהות ראש המועצה הבא, וזה רק הצעד הראשון

weshoes