סונול
החדשות
החדשות

העובדים הסיעודיים נוטשים את הצפון

למעלה מאלף עובדים סיעודיים בפריפריה נטשו את המטופלים שלהם בשנה שעברה ועברו לעבוד במרכז הארץ. בפריפריה מתקשים להעסיק את העובדים לאורך זמן ומשפחות החולים נותרות חסרות אונים. תקנות חדשות אמורות לסייע בתיקון המצב