קיה
החדשות
החדשות

האתרים ההיסטוריים שסובלים מהזנחה

400 מיליון שקל מקצה ממשלת ישראל לשימור אתרי מורשת, אבל יש מתברר עוד שורה ארוכה של אתרים היסטוריים שלא נכנסו לרשימה וסובלים מהזנחה מחפירה ומזלזול

פנדורה