גד
החדשות
החדשות

הביקוש לנדל"ן - צונח

בשבועות האחרונים מאז הכרזות שר האוצר על תכניות הנדל"ן, מורגשת האטה ברורה בשוק הדיור. התחושה מגובה גם בנתונים רשמיים: הביקוש לדירות חדשות - צונח