תגובת NSO: "החברה פועלת בכפוף לחוקי הייצוא הביטחוני ובפיקוח של כלל גורמי מערכת הביטחון. מוצרי החברה נמכרים רק לגופי ממשל ובהתאם למטרות מוגדרות של מניעת פשיעה וטרור. בניגוד לפרסומים, החברה אינה מוכרת את מוצריה ואינה מאפשרת את הפעלתם במדינות רבות. בכל מקרה שבו מדווח חשש לניצול לרעה של המערכת המקרה נחקר והחברה נוקטת בצעדים הנדרשים".