תגובת המשרד לפיתוח הנגב והגליל: "המשרד לא יכול לשלם מבלי שהקרקע והמבנה בבעלות הרשות. המשרד פנה מספר פעמים למועצת ירוחם בעניין. עם ביצוע ההשלמות יועבר הסכום".

תגובת משרד החינוך: "כל רשות שמגישה את מסמכיה ועומדת בקריטריונים, מועבר הסכום הנדרש מיידית".

תגובת משרד הבינוי והשיכון: "הדרישה לתשלום התקבלה בספטמבר. נעשו בדיקות מעמיקות על פי הנהלים. התשלום יועבר בשבוע הקרוב".