תגובת עיריית אריאל: "רעיית ראש העיר, אוריה ז"ל נפטרה לפני 11 חודשים בגיל צעיר ממחלת הסרטן. אוריה היתה מעורבת בחיי העיר והתושבים במשך שנים רבות ותורמים פרטיים, בני משפחתה של אוֹריה ז"ל, החליטו להנציח את זכרה והעמידו תרומה ע"ס מיליון דולר להנצחתה. מועצת העיר אישרה פה אחד את בקשת התורמים, ללא מעורבות ונוכחות ראש העיר, שביקש לא לעסוק בעניין זה. ראש העיר ימשיך לעשות כל שנדרש כדי לגייס את המשאבים הנדרשים להנצחת הנופלים בעיר אריאל.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "לא הגיעה אלינו פנייה מהעירייה בנושא. אנו נשמח לבחון, להכווין ולייעץ ככל הניתן, אם יפנו".