מביטוח הלאומי נמסר בתגובה: תכנית הפרוייקט במתכונתה הקודמת הופסקה. התכנית החדשה תהיה במתכונת שונה תוך צמצום משמעותי של המשך הפיתוח ושינוי מהותי באופן הניהול. לשם כך מוקמת בימים אלו מינהלת ייעודית לביצוע היעדים שנקבעו לשנתיים הקרובות. במהלך אלפיים ותשע עשרה נחליט על תיעדוף והמשך פיתוח מערכות מחשוב נוספות, בהתאם לצרכים, כדי לשפר את השרות לאזרחים.