ממוזיאון ישראל בירושלים נמסר בתגובה: אנשי בצלאל שאליהם הגיעה ההגדה ידעו את המשפחה באלף תשע מאות וחמישים על הימצאותה. בשנת אלף תשע מאות שמונים וארבע ביקרה נציגת המשפחה במוזיאון והחליטה שההגדה צריכה להישאר במוזיאון. המוזיאון חלק עם הפונה את הידוע לו ופתוח לקבלת מידע חדש. למוזיאון ישראל יש היסטוריה ארוכה של מחקר והשבת פריטים שנבזזו על ידי הנאצים לבעליהם.