תגובת משטרת ישראל: "לאור ממצאי התחקיר בכוונתנו לפעול לחידוד הנהלים ולהפיק את כלל הלקחים הנדרשים. שוטר רשאי להיכנס למבנה המטה הארצי רק לאחר אימות זהותו ע"י הצגת תעודת שוטר ולא על סמך כל תג או פריט אחר שניתן לרכוש בשוק החופשי. בהתאם להוראות אלו, מבוצע תדרוך למאבטחים בנושא אישורי כניסה למתקן ורענון הנחיות בנושא. נבהיר כי כל מעשה שעניינו התחזות לשוטר הינו מעשה פסול המהווה עבירה על החוק".

תגובת דוברות מערכת בתי המשפט: "הנושא ייבדק וככל שיימצא כי היתה תקלה בבידוק הביטחוני בבית המשפט העליון, יוסקו המסקנות המתאימות".