תגובת רשת "ריקושט":

"ברשת ישנן הנחיות ברורות מהו הציוד שניתן על ידי צה"ל למתגייסים ומהו הציוד האופציונלי הנלווה אותו ניתן לרכוש בחנויות הרשת. במידה ועובד כלשהו חרג מההנחיות המפורשות של הרשת,ההנהלה רואה התנהלות זו בחומרה רבה והוא יוזמן לברור בנושא".

מרשת "למטייל" נמסר:

"על פי נהלי הרשת, המוכרנים מציעים למתגייסים חדשים להגיע לרגע הגיוס,לבדוק מהם הפריטים אותם מספק הצבא ורק לאחר מכן לבצע השלמות קטנות ולא אימפולסיביות".